En særdeles kreativ løsning på et velkjent problem.