Lyse farger og lette gråtoner har lenge vært en trend både