Derfor burde du ta tak i dette i februar og mars..