Mens noen myter om lyn er sanne, er andre mer tvilsomme.