Høsten er en tid for å klargjøre hus og omgivelser for