Klarer du løse gåten er du virkelig en skarping, for denne