Denne unge artisten fortjener absolutt mer oppmerksomhet.