Antall leteaksjoner etter savnede personer er mer enn doblet på ti