Dette vil nok de fleste synes er svært fristende, eller hva?