Det gjør ingen verdens ting om du glemmer handle inn dette.