Mannen var ikke vond å be da hun ønsket en imponerende