Med inspirasjon fra Østens mystikk ble et hvitt og kjedelig arbeidsrom