Dette hadde vi ikke tenkt på før, men resultatet blir jo