Det han oppnår med å spille trombone her burde kanskje være