Foto: Fru Timian  I dag feirer 20 % av verdens befokning