Denne metoden for å dele opp løk er trolig den beste.