Hun brukte 2 måneder på å bli ferdig med denne, men