Det kan bli vanskelig for deg å holde deg seriøs etter