Friske farger og dekor i klesskapet kan gjøre mye for humøret