Sønnens overraskelse var så overveldende at den fikk dem begge til