Intelligente mennesker er ofte misforstått, og enkelte av oss vet kanskje