Du bruker vel ikke et kjedelig kjøpedeksel til telefonen din, gjør