Eieren av leiligheten var betatt av design fra 50- og 60-tallet,