Hvis mer privatliv og mindre innsyn er det du ønsker deg,