Den største feilen norske hageeiere gjør, er ikke å gjøre noe,