Hva skal til for å skrive seg inn i historien? Med