En hører så mangt om renhold av terrasser. Vanlig vedlikehold krever