Denne massive trappen i gulnet furu tok alt for mye plass