En tilsynelatende gammel mann ville være med å spille fotball med