Selv om veden ser tørr ut, kan den inneholde store mengder