Da jeg fikk se sannheten ble jeg utrolig imponert over at