Når nordmenn dekker festbordet i 2014, serverer vi ikke trendy, utenlandsk