Trivselstemperaturene til frukt og grønnsaker kan variere med opptil ti grader.