De er kjent som oppfinnere, forfattere, frihetskjempere og mer til. Felles