Har du opplevd at noen stjeler parkeringsplassen rett foran nesen på