Mange av oss overser dem, men for andre er de svært