"Du må lide for skjønnheten" vil bli et glemt ordtak når