Eierne fant ikke roen, og følte at noe måtte gjøres.