Slik så trestolene ut før Stian Østrem hev seg i sving