Med en flaske av dette er redningen nær når flekken i