Om jeg ikke visste på forhånd hva han faktisk lager her,