Hjemmesitterne blir den klart største befolkningsgruppen denne påsken, viser en fersk