Når ungene har tegnet på stueveggen, eller fingrene har satt seg