Et ondsinnet brev såret følelsene til nyhetsankeret. Se hvordan hun svarte