Er det virkelig mulig at noen har satt opp dette som