Dag Otto Lauritzen hadde vært på jakt etter dette lenge