Blå melk og frokost på gulvet: Rampenissen finner på mye rart