Den har fått et hundenavn, men minner mer om en hest