Her får du nok en spennende oppskrift fra flinke Kathrine, som