Jeg gjør det alltid! Hver gang jeg knekker et egg, havner